آسا 11
2020
پایان یافته

معمار :

داوود رحیمی

کارفرما :

داوود رحیمی

 

 

بازی با حرکت یونیت‌ها، یکی از راه‌های دیگریست برای بر هم زدن یکنواختی طرح، گاهی چنان می‌شود که تنها با یك پس و پیش کردن ساده در جای درست آن می‌توان افکت جذابی به فضا افزود.