دماوند ویلا
2021
پایان یافته

کارفرما :

آقای بناکار

 

 

یکی از راه‌های ایجاد تمایز بین طرح‌هایی با سبک‌های اجرایی متنوع، به‌کار بردن ترفندهای پیاده سازی فضاهای اکسپوز و دکوراتیو در میان فضاهای مینیمال است. استفاده از اثرهای رنگی و یا متریالی که خود‌نمایی می‌کند و متضاد با سایر عناصر فضاست نیز یکی دیگر از روش‌های موثر ایجاد‌ تمایز است. همچنین آمیختن متناسب هرکدام از این ترفندها در کنار هم از دیگر مهارت‌های به کار رفته در این پروژه است.

 

 

 

 

یکی از راه‌های ایجاد تمایز بین طرح‌هایی با سبک‌های اجرایی متنوع، به‌کار بردن ترفندهای پیاده سازی فضاهای اکسپوز و دکوراتیو در میان فضاهای مینیمال است. استفاده از اثرهای رنگی و یا متریالی که خود‌نمایی می‌کند و متضاد با سایر عناصر فضاست نیز یکی دیگر از روش‌های موثر ایجاد‌ تمایز است. همچنین آمیختن متناسب هرکدام از این ترفندها در کنار هم از دیگر مهارت‌های به کار رفته در این پروژه است.