ویلا فاز3
2019
پایان یافته

معمار :

شهریار زندی

کارفرما :

شهریار زندی

 

 

آنچه در اين پروژه به چشم می‌خورد، گردشی منطقی، آرام و محافظه‌كارانه است. در راستای چيدمانی كاربردی و يكپارچه تا فضای محصوری را با حفظ حريم شخصی مصرف كننده

حاصل نمايد.