سپند
2018
پایان یافته

معمار :

آقای حکمیان

کارفرما :

خانم قندچی

 

 

ذهن همگان این طور نشسته است که هر نظمی محبوب است و هر علامتی از بی‌نظمی مهجور! در حالیکه می‌تواند در هر بی‌نظمی‌ای، نظمی نهفته باشد و در هر نظمی، تفکری، که هنوز زیباست و محبوب.و در این پلان و جانمایی نیز، چنین تفکر نظم داده به بی‌نظمی به چشم می‌خورد.