ویلا 12
2019
پایان یافته

معمار :

محمدرضا مرعشی و ساناز خامنه

کارفرما :

حسام قندچی

 

 

طراحی مينيمال، سادگی و احساس سبكی از ويژگی‌هایی است كه در اولين نگاه به اين اثر، لمس می‌شود. آرامشی كه ناشی از همنشينی مسالمت آميز خطوط افقی و عمودی در نقطه نقطه اين طرح می‌باشد، انكار ناشدنی است. و اين آرامش در نقطه كانونی توجه خود،  با اثر رنگی قرمز پخته‌ای، به آهستگی نوازش داده می‌شود.